Geplaatst op

philosophy serie Book 21

Decembermaand, tijd van naar binnen keren en bezinning. Een aantal jaren geleden heb ik het verhaal van Leo Tolstoij ‘Heeft een mens veel land nodig?’ voor de filosofie serie van de Zuid Koreanse uitgever Book 21 geillustreerd. Wat een prachtverhaal over de Tolstojaanse vraag, namelijk: hoeveel land heeft een mens nodig, om een zinvol en bevredigend bestaan te kunnen leiden?
Tolstoi schreef in het verhaal over de boer Pachom, die naar het Russische platteland trok waar men bij de aparte bevolkingsgroep – de Baskiren – grond kon kopen voor duizend roebel per dag. Wat Pachom van zonsopgang tot zonsondergang rond kon lopen, mocht hij hebben. Hij liep echter net iets te ver en net iets te lang. Hij had heel veel land en viel uitgeput neer en stierf.
𝘒𝘪𝘫𝘬 𝘦𝘦𝘯𝘴 𝘯𝘢𝘢𝘳 𝘥𝘦 𝘴𝘤𝘩𝘢𝘥𝘶𝘸𝘦𝘯 𝘷𝘢𝘯 𝘣𝘰𝘦𝘳 𝘗𝘢𝘤𝘩𝘰𝘮 𝘦𝘯 𝘻𝘪𝘫𝘯 𝘻𝘰𝘰𝘯. 𝘋𝘦 𝘉𝘢𝘴𝘩𝘬𝘪𝘳𝘦𝘯 𝘻𝘪𝘫𝘯 𝘷𝘦𝘳𝘣𝘦𝘦𝘭𝘥 𝘢𝘭𝘴 𝘷𝘰𝘴.
___
December, the time of the year for turning inwards and reflection. A few years ago I illustrated Tolstoy’s story “How much land does a man need?” for the philosophy serie of the South Korean publisher Book 21. What a great story about: How much land does a man need in order to lead a meaningful and satisfying life? Tolstoy wrote in the story about the farmer Pachom, who went to the Russian countryside where he could buy land from the Baskirs, for a thousand rubles a day. Whatever Pachom could walk around from dawn to dusk, he could have. However, he walked just a little too far and just a little too long. He had a lot of land and fell down exhausted and died. 𝘊𝘰𝘯𝘴𝘪𝘥𝘦𝘳 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘩𝘢𝘥𝘰𝘸𝘴 𝘰𝘧 𝘧𝘢𝘳𝘮𝘦𝘳 𝘗𝘢𝘤𝘩𝘰𝘮 𝘢𝘯𝘥 𝘩𝘪𝘴 𝘴𝘰𝘯. 𝘛𝘩𝘦 𝘉𝘢𝘴𝘩𝘬𝘪𝘳𝘦𝘯 𝘢𝘳𝘦 𝘥𝘦𝘱𝘪𝘤𝘵𝘦𝘥 𝘢𝘴 𝘧𝘰𝘹𝘦𝘴.