Privacyverklaring

Kaartjevankaduk is een eenmanszaak gespecialiseerd in illustratie en ontwerp.
Contactpersoon: Katja Kaduk
Adres: Haarbeek 15, 8033 BH Zwolle

Je privacy is voor mij van groot belang. Ik hou mij dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn en dat ze altijd netjes worden gebruikt. In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. Als je vragen hebt, of wilt weten wat ik precies van jou bijhoudt, neem dan contact op met mij via het e-mailadres info@katjakaduk.nl.

Persoonsgegevens

Kaartjevankadukverwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten (dus wanneer je een bestelling plaatst, een profiel aanmaakt of het contactformulier invult).

De volgende gegevens worden door Kaartjevankadukverwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Bankrekeningnummer

Kaartjevankaduk heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder
die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@katjakaduk.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Afhandelen bestelling / ontwerpopdracht

Wanneer je een bestelling plaatst of ontwerpopdracht verstrekt, worden je persoonsgegevens gebruikt om deze netjes af te kunnen handelen. Je persoonsgegevens worden aan de bezorgdienst gegeven om de bestelling bij jou te laten bezorgen. Ook krijg ik informatie over je betaling van je bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij je betalingsgegevens, naw-gegevens , geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres (voor zover deze verstrekt zijn. Ik bewaar deze informatie tot zes maanden nadat je bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Doel verzameling persoonsgegevens

Kaartjevankadukverzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het afhandelen van je bestelling en de betaling
 • Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Om contact op te nemen wanneer dit nodig is om de aangeboden diensten zo goed mogelijk uit te kunnen voeren
 • Voor het verwerken van persoonsgegevens wanneer ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte

Kaartjevankaduk neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van kaartjevankaduk) tussen zit.

Je account

Je kunt voor de webwinkel een account aanmaken, waarop je kunt inloggen met een gebruikersnaam en zelfgekozen wachtwoord. Ik bewaar deze informatie zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat ik je makkelijker kan benaderen als dat nodig is bij de webwinkel. Je kunt via je account informatie aanpassen wanneer je dat wilt. Het account kan op verzoek weer worden verwijderd. Het is ook mogelijk om zonder account in mijn webwinkel te bestellen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kaartjevankaduk verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van kaartjevankaduk, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kaartjevankadukblijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van kaartjevankaduk:

 • WordPress | website, contactformulieren, reacties
 • Vimexx | webhosting en e-mail
 • Post NL | verzending van bestellingen
 • Soverin | e-mail

Persoonlijke ontwerpopdrachten en geboortekaartjes

Op persoonlijke ontworpen kaarten en andere ontwerpopdrachten, zoals geboortekaartjes, staan persoonsgegevens vermeld. De persoonsgegevens die je hebt verstrekt voor op het ontwerp worden tot 6 maanden na afronden van de opdracht bewaard. De ontwerpen (digitaal en op papier) met de persoonsgegevens bewaar ik voor mijn portfolio. Deze ontwerpen worden tevens op mijn website geplaatst, waarbij ik je persoonsgegevens en de achternaam van je kindje onzichtbaar maak. De voornaam en geboortegegevens van je kindje zijn wel zichtbaar. Je kunt mij te allen tijde vragen dit ontwerp niet (langer) op de website te plaatsen dan wel je persoonsgegevens uit de ontwerpen te verwijderen. Aan je verzoek zal ik altijd tegemoetkomen.

Cookies en vergelijkbare technieken

Om inzichtelijk te krijgen wie de website bezoekt, hoe de gebruiker zich op de webpagina’s gedraagt en welke pagina’s er worden bezocht, kan gebruik worden gemaakt van een statistiek systeem. Dit is een gebruikelijke manier om statistische gegevens voor de website te verzamelen omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de gebruikerservaring van de website. De informatie de hieruit voort komt, via cookies (zoals IP-adressen, browser type en bezochte pagina’s) wordt zo anoniem mogelijk verzameld, wordt niet verstrekt aan derden en is niet gekoppeld aan andere persoonsgegevens.

Momenteel gebruikt Kaartjevankaduk alleen technische en functionele cookies en/of analytische cookies op de website die geen inbreuk maken op jouw privacy. Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website voor jouw gebruiksgemak. Deze cookies zorgen ervoor dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden, de website correct werkt en geoptimaliseerd blijft. Je kunt de cookies uitschakelen door gebruik te maken van de instellingen van je internetbrowser. Stel je browser zo in dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je internetbrowser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kaartjevankaduken heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij
ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe je persoonsgegevens worden beveiligd

Kaartjevankaduk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo wordt onder andere je bezoek aan deze website beveiligd door middel van een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met deze website privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@katjakaduk.nl.

Klacht indienen

Als je vindt dat ik je niet op de juiste manier help, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Kaartjevankaduk / Katja Kaduk
Haarbeek 15
8033BH Zwolle, Nederland
E: info@katjakaduk.nl
T: +31619814709
W: www.kaartjevankaduk.nl